Vandaag de dag, woensdag 30 september 2020, blijkt dat schadelijders in België nog steeds heel vaak voor een uitbetaling van de schade kiezen in plaats van voor een herstelling van de schade. Keypoint wil echter, samen met Baloise Insurance, alle verzekeringstussenpersonen in België aanmoedigen om hun klanten een kwalitatieve, snelle en efficiënte herstelling aan te bieden via het herstelnetwerk 'Keypoint Repair' in geval van schade.


Wat houdt de samenwerking in?

Bij Baloise Insurance is het herstelnetwerk 'Keypoint Repair' erkend voor herstellingen in natura wat betreft de polis 'Woning Select' van Baloise, de brandpolis van Fidea & de brandpolis van Athora Niet-Leven. Deze erkenning zorgt ervoor dat de gehele schadeafhandeling sneller kan verlopen waarbij dat de verzekeringstussenpersoon tijd kan besparen en tevens zijn klantentevredenheid kan verhogen.

De erkenning houdt in dat Keypoint in volmacht mag regelen tot een bedrag van 5.000,00€. Voor dergelijke schadedossiers mag Keypoint zelf het bestek van haar hersteller valideren waardoor er veel tijd kan bespaard worden. Vervolgens heeft de schadelijder ook het voordeel dat de basisvrijstelling voor deze dossiers meestal wordt omgezet in een Engelse vrijstelling. Van zodra dat de omvang van de schade de Engelse vrijstelling overschrijdt, dan valt deze weg voor de klant en hoeft hij/zij geen geldelijke bijdrage meer te leveren.

Hoe ervaart Baloise Insurance de samenwerking?

Evelien Schelkens: Bij Baloise Insurance staat de klant steeds centraal en streven we naar een optimale klantenbeleving. Als onze klant geconfronteerd wordt met een schadegeval, dan willen we hem/haar zo goed mogelijk ontzorgen door hem/haar een snelle en eenvoudige oplossing aan te bieden via Keypoint Repair. De klant moet zelf niet meer op zoek naar een gekwalificeerde hersteller, maar hij/zij wordt binnen de 8 werkuren zelf gecontacteerd door een hersteller uit het Keypoint Repair netwerk die de schade binnen de 14 werkdagen zal herstellen. Via het track&trace-systeem kan de klant vervolgens de status van zijn/haar dossier op elk moment opvolgen, waardoor hij/zij steeds op de hoogte is van welke stappen er op welk moment worden uitgevoerd.

Het leuke van Keypoint Repair? Dat er niet alleen voordelen voor onze klanten aan verbonden zijn, maar dat ook onze makelaars er voordeel uit halen. Geautomatiseerde processen en de opvolging van A tot Z door Keypoint leveren onze makelaars snellere doorlooptijden op, minder papierwerk en een toename in klantentevredenheid!

Hoe ervaart Keypoint de samenwerking?

Arne Bral: Bij Keypoint is het onze grote doelstelling om het herstelnetwerk te laten erkennen voor alle verzekeringsmaatschappijen in België. De reden hiervoor is heel erg simpel. We willen de schadelijder zo snel mogelijk ontzorgen door hem/haar een snelle en kwalitatieve herstelling aan te bieden via hun verzekeringstussenpersoon. Daarnaast bewijzen we ook de verzekeringstussenpersoon een dienst omdat hij/zij op deze manier zijn/haar klant een herstelling kan aanbieden waardoor die op zijn/haar beide oren kan slapen terwijl ze er zelf helemaal geen moeite voor hoeven te doen.

Het grote voordeel met Baloise Insurance is dat wij merken dat ze enorm geloven in de dienstverlening die we ontplooien. Ze spelen heel goed in op onze hersteldienst door actief hun makelaars te benaderen en hen te informeren over ons herstelnetwerk. Op deze manier bieden ze voordelen voor alle betrokken partijen. De klant is tevreden als hij/zij hierdoor een snelle en kwalitatieve herstelling krijgt, de makelaar is tevreden doordat hij minder administratieve rondslomp heeft & Keypoint is uiteraard ook gelukkig omdat we dankzij de inspanningen van Baloise Insurance weer iemand uit de nood hebben kunnen helpen!

Jonathan Goderis 3
Geschreven door Jonathan Goderis

info@keypoint.be