Bracht, Deckers & Mackelbert, kortweg BDM, is met zijn bijna 90-jarig bestaan een van de oudste gevolmachtigde onderschrijvers van het land, die als eerste onderschrijver in België aan de slag gaat met het Keypoint Connect platform voor het administratief mee afhandelen van VME schadegevallen. Gespecialiseerd in brand-, ongevallen- en andere risico’s en pleziervaart, wil BDM haar faciliteiten en service naar makelaars en syndici toe optimaliseren door aan de slag te gaan met het Keypoint Connect platform en het uitgebreide Keypoint herstelnetwerk. We namen een interview af met Rudy Heremans, Head of Development bij BDM, en Jonathan Goderis, mede-oprichter en Managing Director bij Keypoint.


Waarom gaan jullie met mekaar in zee?

Rudy Heremans: Een van onze speerproducten is Appoffis, waarmee we appartementsgebouwen verzekeren. Hiervan hebben we er heel wat in portefeuille. Op vraag van meerdere verzekeringsmakelaars zijn wij bij Keypoint terechtgekomen. We hadden zeker al van Keypoint gehoord, via o.a. artikels op sociale media: ‘Nieuw opstartend bedrijf’, ‘faciliteren van samenwerking tussen maatschappijen, syndici en makelaars’. Dat is innovatie. Dat is toekomstgerichtheid.

Finaal zijn we rond de tafel gaan zitten en tot het besluit gekomen dat dit interessant kan zijn om efficiënter te werken en kosten te besparen. En dat zijn toch wel de grootste beweegredenen waarom we met Keypoint in zee gaan: de doorstroomtijd tussen een aangifte en het oplossen van een schade zo kort mogelijk houden, en tegelijkertijd de communicatie tussen alle deelnemende partijen optimaal en transparant houden.

Jonathan Goderis: Langs onze kant zijn wij in eerste instantie een onafhankelijke speler in België, dus willen wij met zoveel mogelijk partijen verzekeraars geïntegreerd zijn, waardoor we specifiek inspelen op de nichemarkt van property. BDM is natuurlijk een zeer belangrijke speler in ons verhaal. Tal van verzekeringsmakelaars die veel met ons samenwerken en ook een samenwerking hebben met BDM, hebben aangekaart dat een overeenkomst tussen Keypoint en BDM heel handig zou zijn. In eerste instantie voor onze applicatie, om in te spelen op die doorlooptijden, communicatie, en workflows, maar aan de andere kant ook om oplossingsgericht herstellers te kunnen koppelen aan schadetrajecten. Wij zijn heel trots dat wij voor BDM de erkenning krijgen voor herstel in natura, maar ook dat BDM de eerste verzekeringsmaatschappij is in België die nu met onze applicatie aan de slag gaat voor VME schades. Dit is zowel voor ons als BDM commercieel interessant. BDM zal op deze manier makelaars beter kunnen overtuigen om samen te werken aangezien zij nu ook op ons ecosysteem werken waar makelaars vragende partij om zijn.

Hoe zal dit partnership de klantenbeleving doen verbeteren?

Jonathan Goderis: Als we kijken naar onze klanten, zowel syndici als schadelijders, zijn er verschillende aspecten die belangrijk zijn. Om het in eerste instantie over VME schades te hebben, merken we op dat dit nagenoeg altijd over dezelfde problematieken gaat. De syndicus, de verzekeringsmakelaar en de maatschappij gaan allemaal te werk op een bepaald eiland, telkens met een eigen applicatie. Hierdoor werkt het beheer heel inefficiënt. Er gaat veel communicatie verloren, en is er te veel overbodig emailverkeer nodig om gewone informatie te bekomen voor de schadelijder. Het samenbrengen van al deze partijen op één applicatie zorgt voor een betere klantenbeleving, en dus ook voor een hogere klantentevredenheid, aangezien schade voor een groot deel draait om communicatie.

Verder is het interessant om te kaderen dat we in een bol.com samenleving leven. Hiermee wil ik zeggen dat mensen niet meer even bereid zijn om zelf op zoek te gaan naar oplossingen, aangezien ze via enkele klikken een bestelling kunnen plaatsen en de dag daarna deze aan huis geleverd krijgen. In de verzekeringen wordt diezelfde ervaring steeds vaker verwacht. Schadelijders willen gewoon dat hun schade hersteld wordt, dat dit zo snel mogelijk gaat, dat er over gecommuniceerd wordt en dat daarmee de kous af is. Wij willen door de combinatie van technologie en het ecosysteem met de hersteldiensten dat de klantenbeleving zo optimaal mogelijk is, vanaf het moment dat de schade zich voordoet tot en met de afwikkeling van het dossier.

Rudy Heremans: Dat kan ik alleen maar beamen. Dat is ook de reden waarom herstellingen in natura ons interesseren. Het overgrote deel van schades bij een VME of appartementsgebouw zijn waterschades, glasbreuk, stormschade en elektriciteitsschade. Hierbij hebben particulieren en eigenaars snel nood aan een herstelling, maar is het vaak heel moeilijk om een professionele vakman te vinden die op korte termijn zo’n relatief kleine werkzaamheden kan verrichten. Dat is een groot probleem, want ondertussen ben je als eigenaar bevreesd voor verdere beschadiging en komt er geen schot in de zaak. Dergelijke problemen kan je met herstellingen in natura via Keypoint allemaal opvangen. Keypoint heeft een netwerk aan gespecialiseerde vakmannen, voor elk wat wils, verspreid over heel België. Binnen de kortste keren wordt een schadegeval op een professionele manier hersteld, zonder veel toeters en bellen. Dat zijn zaken die verzekeringsnemers ten zeerste naar waarde kunnen schatten, en dat willen wij promoten.

BDM heeft een groot netwerk van makelaars, hoe zal dit partnership jullie samenwerking met de makelaars ten goede komen?

Rudy Heremans: Met BDM hebben we op regelmatige basis gesprekken met makelaars die een pluraliteit aan risico’s bij BDM onderbrengen. Daar zullen we ter sprake brengen dat we met Keypoint een nog efficiëntere schadebeleving kunnen aanbieden en dat we herstelling in natura promoten om verzekeringsnemers te ontlasten van verschillende schadebestekken. We weten immers dat via de herstellingsdienst van Keypoint de klant een optimale service zal krijgen.

Jonathan Goderis: Langs onze kant hebben wij ook heel veel makelaars die ons ecosysteem gebruiken, maar waarbij ze de maatschappij nog steeds via mail moeten contacteren. Het feit dat BDM nu ook te werk gaat op onze applicatie voor die bepaalde schades zal de samenwerking met de makelaars verbeteren, wat ook zal resulteren in productie. We willen dat makelaars gaan zeggen: “Ik moet hier een nieuw gebouw verzekeren, ik zal dat bij BDM doen, want als er zich schade voordoet weet ik dat dit vlot zal verlopen.” Met herstel in natura bied je proactief een oplossing aan aan de schadelijder, wat ook de makelaar ontzorgt in zijn eigen afwikkeling.

Rudy Heremans: In het complete verhaal is het dus een heel belangrijk punt dat de eindklant, in dit geval onze verzekeringsnemer, op de meest efficiënte en de meest snelle manier geholpen wordt in het herstellen van een schade, of dit nu via het normale systeem gaat of via herstel in natura.

Wat zijn de toekomstige ontwikkelingen voor het Keypoint herstelnetwerk en het platform Keypoint Connect?

Jonathan Goderis: Onze ambitie is tweeledig. We willen in eerste instantie op herstelniveau ons herstelvolume verhogen. We hebben de doelstelling om dit elk jaar te verdubbelen, want hoe meer herstellingen we doorheen ons netwerk kunnen uitvoeren, hoe meer controle we hebben en hoe beter onze resultaten zijn voor onze opdrachtgevers. We willen ook ons netwerk blijven uitbouwen, de KPI’s blijven verbeteren en automatiseren, waarbij we onze processen toch steeds menselijk houden.

Ten tweede heb je onze applicatie Connect, waar wij als nichespeler in de propertymarkt actief zijn. Daar is het onze ambitie om zo veel mogelijk syndici te digitaliseren, en volledig de brug te bouwen tussen de verzekeringsmarkt en de syndicusmarkt. Wij willen de referentiepartner zijn die het ecosysteem verzorgt om transparantie en samenwerking te faciliteren, en relevante diensten en producten aanbiedt aan de actoren in het ecosysteem. Kortom: we blijven bouwen aan de performantie van de applicatie, en we willen blijven connecteren met relevante partijen zoals BDM, om zo iedereen samen te brengen en zodoende een win-win situatie te genereren voor iedereen.

Jonathan Goderis 3
Geschreven door Jonathan Goderis

info@keypoint.be