In 2020 is Keypoint een aantal synergieën aangegaan omdat de onderneming op zoek was naar nieuwe manieren om gebouwbeheerders te kunnen helpen in hun dagelijkse activiteiten. De eerste partnership die in dit kader tot stand kwam was de samenwerking met Immopass. Immopass is namelijk dé referentie in België wat betreft technische audits van een gebouw, een dienstverlening die volgens Keypoint voor veel gebouwbeheerders van nut kan zijn!


Wat houdt de samenwerking in?

Keypoint heeft op haar platform 'Connect' een functionaliteit gebouwd waar ze de producten en diensten van haar partners zal aanbieden aan de gebruikers van het platform. Dit is dan ook dé plek waar Keypoint de dienstverlening van Immopass zal aanbieden. De gebruikers kunnen heel gemakkelijk aantonen voor welke VME's of gebouwen ze een technische keuring wensen aan te vragen en via enkele muisklikken wordt de aanvraag naar Immopass doorgestuurd.

Op deze manier kan Keypoint haar klant helpen indien diegene op zoek is naar een partij voor een technische audit van zijn of haar gebouw, anderzijds betekent dit voor Immopass een extra klant die ze gelukkig kunnen maken. Zo komen beide partijen tot bij het doel van deze samenwerking, namelijk het voldoen aan de behoeftes van de syndicus.

Hoe ervaart Immopass de samenwerking?

Jean-Luc Cappuyns: In het kader van de opstart van een ecosysteem om het leven van de syndicus gemakkelijker te maken, leek de samenwerking tussen ImmoPass en Keypoint voor ons vanzelfsprekend. Enerzijds, omdat we bij Immopass graag bijdragen aan het vergemakkelijken van het werk van een syndicus, maar anderzijds ook omdat wij als preventietool perfect passen in het technisch beheer van gebouwen dat mogelijk is via het Keypoint Connect platform.

Wij zijn in ieder geval heel fier om op deze manier samen te kunnen innoveren op deze markt!

Hoe ervaart Keypoint de samenwerking?

Arne Bral: Jean-Luc neemt me praktisch de woorden uit mond. De reden waarom deze samenwerking voor ons beiden zo van zelfsprekend was is omdat we met beide ondernemingen eenzelfde doel voor ogen hebben en dat is het aanleveren van tools en diensten om het leven van een syndicus eenvoudiger te maken.

Bij Keypoint weten we dat er in België heel wat syndici zijn die nood hebben aan een technische audit van hun gebouwen. Deze synergie past dan ook perfect in onze visie wat betreft het ecosysteem dat we gebouwd hebben en nog aan het uitbreiden zijn. Via ons platform kan een syndicus heel gemakkelijk een dergelijke keuring aanvragen en naar onze mening kunnen ze daarvoor bij niemand beter terecht dan bij de specialisten van Immopass!

Jonathan Goderis 3
Geschreven door Jonathan Goderis

info@keypoint.be