Wat is HIN?

Herstel In Natura of HIN is een formule die aangeboden wordt door uw verzekeringsmaatschappij. Dit houdt in dat wij, Keypoint, een vakman ter plaatse sturen om uw schade op te meten en te herstellen.

In de meeste gevallen dient er geen expert meer ter plaatse te komen, en kan de hersteller na goedkeuring van het bestek de herstelling meteen aanvatten.

Herstel in natura brengt een aantal voordelen met zich mee, namelijk:

  • U dient zelf geen vakman te zoeken om een bestek op te maken en de schade te herstellen.
  • U dient zelf geen geld voor te schieten voor de herstelling van uw schadegeval.
  • In sommige gevallen vervalt de vrijstelling.
  • Uw schadegeval wordt sneller afgehandeld.
  • Uw dossier wordt opgevolgd door ons Customer Care team. U kunt ons altijd contacteren in geval van vragen of onduidelijkheden.

Kort samengevat, zorgt herstel in natura ervoor dat uw schadegeval snel en vlot hersteld kan worden zonder dat u zelf een vakman dient te zoeken.

Hoe kan ik de volgende stap in het dossier weten?

De volgende stap van het dossier kunt u terugvinden op de track-en-trace pagina. De link naar deze pagina kunt u terugvinden in onze e-mailcommunicatie.

Hoe verloopt de betaling?

Bij een dossier waar er herstel in natura van toepassing is, wordt de betaling rechtstreeks geregeld met de verzekeringsmaatschappij, u dient u zich hier dus niets van aan te trekken. Indien uw polis een franchise heeft, wordt deze door Keypoint opgevraagd aan u nadat de werken zijn uitgevoerd.

Bij elk ander dossier wordt de betaling aan u opgevraagd zodra de werken voltooid zijn. U zult dan van Keypoint een betalingsuitnodiging per mail of via de post ontvangen.

Wanneer wordt ik gecontacteerd voor een eerste afspraak?

De hersteller contacteert u binnen 2 à 3 werkdage(n) om een eerste afspraak met u te maken.

Is dit nog niet gebeurd? Stuur ons dan een mailtje op connect@keypoint.be of contacteer ons telefonisch op het nummer 02 880 50 50.

Wanneer worden de werken uitgevoerd?

Wanneer het bestek in het dossier goedgekeurd is, neemt de hersteller opnieuw contact met u op om de werken in te plannen. Dit gebeurt normaal binnen de 8 werkdagen na de validatie van het bestek.

Dit natuurlijk onder voorbehoud dat er geen materialen besteld dienen te worden of vergunningen aangevraagd moeten worden. De hersteller contacteert u in ieder geval zodra hij de nodige materialen heeft om de werken te kunnen inplannen.

Werd het bestek nog niet goedgekeurd? Het bestek wordt in dit geval nog opgemaakt door de hersteller na het eerste plaatsbezoek of het bestek is momenteel nog in validatie. U ontvangt een bericht zodra het bestek werd goedgekeurd.

Wat is een franchise en dien ik deze te betalen?

Een franchise (of vrijstelling) is het deel van de herstelkosten van de schade dat je zelf moet dragen na een schadegeval. Het saldo bovenop de franchise neemt de verzekeraar voor zijn rekening. Hoeveel het bedrag bedraagt en of u dit dient te bekostigen is afhankelijk van de verzekeringspolis die u heeft afgesloten bij uw verzekeringsmaatschappij.

Wenst u hier meer informatie over? Neem dan contact op met uw verzekeringstussenpersoon.

Hoe verloopt mijn dossier?

Het dossier wordt aangemaakt binnen drie uur na ontvangst van de aanvraag tot herstel. Zodra het dossier is aangemaakt, nemen wij telefonisch contact op met de klant om het verloop van het dossier toe te lichten. Hierna stellen wij onmiddellijk een hersteller aan die contact met u opneemt binnen de acht werkuren na het aanstellen van de hersteller.

De hersteller gaat hierna ter plaatse om de schade op te meten en maakt een bestek op voor de herstelling. Dit bestek wordt aan ons bezorgd, Keypoint, waarna wij dit bestek zullen valideren.

Wanneer het bestek in het dossier goedgekeurd is, neemt de hersteller opnieuw contact met u op om de werken in te plannen. Dit gebeurt normaal binnen de 8 werkdagen na de validatie van het bestek.

Wat is een btw-mandaat?

Een btw-mandaat is een document waarop u de ouderdom aangeeft van uw woning, namelijk ouder dan 10 jaar of niet. We hebben deze gegevens nodig voor de facturatie op het einde van uw dossier. Met de leeftijd van uw woning kunnen we het correcte BTW-percentage toepassen voor de uitgevoerde herstelling.

Indien u ook beschikt over een BTW-nummer, kunt u dit ook aanduiden op dit document. Zo kunnen we u een factuur toesturen voor het BTW-bedrag zodat u dit bedrag kunt aftrekken.