Keypoint is dé digitale assistent die uw syndicus kan gebruiken om via ons online platform de communicatie met u als mede-eigenaar te verbeteren.

Het technisch- en schadebeheer in uw gebouw wordt 100% transparant aangeboden waardoor u als mede-eigenaar ten allen tijde kan weten waar een dossier zich bevindt. Alsook kan de zoektocht naar een klusjes of hersteldienst veel vlotter verlopen en dit wederom volledig transparant voor de VME.

Finaal kunnen we via onze Smart Sensors real-time het verbruik per appartement gaan digitaliseren en lekken gaan detecteren om schade te voorkomen. Via onze community is het ook mogelijk om bepaalde producten en diensten voordeliger en sneller aan te schaffen. Hier bieden we onder andere aan een technische audit van uw gebouw of EPC attesten en dergelijke meer.


Repair: het gestructureerde herstelnetwerk van vakmannen over gans België

Herkent u het ook?
Snel een kwalitatieve hersteller vinden is niet evident?
Een hersteller komt pas na weken opdagen voor uw dossier?
De opvolging van schade opdrachten is ver van efficiënt?
Wat als het anders zou kunnen zijn?

Via ons gestructureerd reparatienetwerk dat werkt volgens een snel en uniform proces en tegen marktconforme prijzen

Keypoint Repair
Logo Repair

Via Keypoint Repair bieden wij een nationaal dekkend herstelnetwerk aan die alle type herstel- en onderhoudsdossiers kan afhandelen, zowel in verzekerde als in niet-verzekerde dossiers.

Onze opdrachten variëren tot het vervangen van een deurpomp, het herstellen van waterschades of een glasbraak tot dakwerken in geval van een storm. Zelf een volledige renovatie behoort tot onze mogelijkheden, wij gaan dan ook geen enkele opdracht uit de weg!

De klantenbeleving staat bij ons voorop in geval van schade of noodzakelijk onderhoud aan uw gebouw of een gebouw in uw beheer. Wij nemen de bewoner/schadelijder bij de hand en coördineren het ganse proces. Indien gewenst zelf in een bepaald merk. Onze partner-herstellers zijn gebonden aan een vaste overeenkomst waardoor er geen onderscheid gemaakt wordt tussen een dossier van € 100,00 of een dossier van € 10.000,00.

Shutterstock 164852135
Syndic digitaal

Op deze manier creëren we extra toegevoegde waarde voor de VME en kan de syndicus zich focussen op zijn eigen core business. Over al onze performantie indicatoren gaan wij duidelijk en transparant rapporteren zodoende onze service ook duidelijk tastbaar te maken. Daarnaast is het mogelijk om via ons digitaal samenwerkings-platform Connect ten allen tijde de statussen, documenten, communicaties, … binnen de dossiers in ons beheer te raadplegen. Zodoende is onze toegevoegde waarde 100% transparant.

Een hersteller aanvragen:

  1. Via mail/telefoon/API/Connect
  2. Binnen de dag neemt een hersteller contact met de klant
  3. Real-time opvolging via track&trace of via Connect
Shutterstock 325600190

Connect: Het platform die transparantie brengt in schade- en onderhoudsdossiers

Herkent u het ook?
U heeft weinig inzicht over de stand van zaken in een lopend schadedossier?
Schadedossiers zijn vaak inefficiënt, complex en ondoorzichtig
Er wordt geld gestort op de rekening van de VME maar heeft geen idee hoe het bedrag is opgebouwd?
Hoe zorgt Keypoint voor oplossingen op deze problemen?

Aan de hand van het digitaal samenwerkingsplatform ‘Connect’ kan een schadedossier ten allen tijde transparant worden voor alle betrokkenen van de VME. Zodoende dient u niet nodeloos informatie op te vragen bij de syndicus of de verzekeringen.

Wat is Keypoint Connect?
Logo Connect

Keypoint Connect is een volledig gedigitaliseerd en gecentraliseerd samenwerkingsplatform dat u de mogelijkheid geeft om samen met uw syndicus een schadedossier af te handelen op één centraal platform, via API gekoppeld met uw beheerpakket alsook met dat van de syndicus.

Bovendien kan de syndicus het platform ook gebruiken voor dossierbeheer inzake niet-verzekeringsdossiers. (vb. onderhoudswerken)

Door samen met zijn makelaar(s) -en/of agent(en) een verzekeringsdossier af te sluiten op ons platform winnen beide partijen maar liefst 30% aan efficiëntie betreffende het schadebeer. Daarnaast kan hij ook niet verzekeringsschades op ons platform afhandelen wat er voor zorgt dat alles op één plaats digitaal beheerd kan worden.

Een dossier wordt op deze manier ten alle tijde transparant waardoor u als mede-eigenaar real-time een inzicht krijgt in de status van het dossier en wat er al dan niet al is gebeurd betreffende de opvolging ervan.

Syndic samenwerken
Syndic digitaal

Tot slot beschikt ‘Keypoint Connect’ ook over de functionaliteit om alle vormen van communicatie en documentatie te faciliteren.

Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat alles wat een bepaald dossier omvat heel gemakkelijk terug te vinden is voor de beheerder(s) van het dossier.

Deze functionaliteit heeft als grote voordeel dat dubbel werk wordt vermeden wat de efficiëntie alleen maar ten goede zal komen.

Onze partners


Onze partners zijn één op één bedrijven die een toegevoegde waar genereren voor mede-eigenaars. Via ons platform Connect kunnen deze partners zeer vlot aangesproken worden en zorgen ze voor een snelle en marktconforme ontzorging