Keypoint is uw digitale assistent die, via haar online platform ‘Vera’, de communicatie tussen verzekeringstussenpersonen, syndici, rentmeesters, gebouwbeheerders, mede-eigenaars en leveranciers faciliteert naar aanleiding van een schade of onderhoud aan een gebouw. Dit doen we door enerzijds het dossier samen centraal af te handelen, en anderzijds door de praktische documenten en communicatie te centraliseren.

Bovendien bieden we ook een netwerk van vakmannen aan waardoor zowel de zoektocht naar een hersteldienst alsook de opvolging van de schadedossiers veel vlotter zal verlopen dan voorheen het geval was. Hiervoor zijn we ook erkend voor verzekeringsmaatschappijen waardoor u als verzekeringstussenpersoon onze hersteldiensten zeer vlot kan aanbieden.

Finaal creëren wij ook de mogelijkheid om waterschades sneller te detecteren via onze slimme sensoren (Keypoint Smart Sensors).


Repair: Het kwalitatieve herstelnetwerk van vakmannen over heel België

Herkent u het ook?
Snel een kwalitatieve hersteller vinden blijkt niet evident
Een hersteller komt pas na weken opdagen voor uw dossier
De opvolging van schade opdrachten is ver van efficiënt
Hoe zorgt Keypoint voor oplossingen op deze problemen?

Aan de hand van een gestructureerd herstelnetwerk dat werkt volgens een uniform en vlot proces kunnen we u een oplossing bieden aan marktconforme prijzen.

Wat is Keypoint Repair?
Logo Repair

Via Keypoint Repair bieden we een nationaal dekkend herstelnetwerk aan die alle type herstel- en onderhoudsdossiers kan afhandelen, zowel in verzekerde als in niet-verzekerde dossiers.

Onze opdrachten variëren van het herstellen van waterschades of glasbraak tot het simpelweg vervangen van een deurpomp. We gaan zelfs zo ver dat ook volledige renovaties tot onze mogelijkheden behoren. We gaan voor onze klanten dan ook geen enkele opdracht uit de weg!

De klantenbeleving staat bij ons voorop in geval van schade of noodzakelijk onderhoud aan een gebouw in uw beheer. We nemen de bewoner/schadelijder bij de hand en coördineren het gehele proces, indien gewenst zelfs in uw eigen huisstijl.

Bovendien zijn onze partner-herstellers gebonden aan een vaste overeenkomst waardoor er geen onderscheid gemaakt wordt tussen een dossier van € 100,00 of een dossier van € 10.000,00.

Shutterstock 325600190
Office_04
Office_04

Op deze manier creëert u extra toegevoegde waarde voor uw eindklant terwijl u zich kan focussen op uw core business. Over al onze performantie indicatoren gaan we duidelijk en transparant rapporteren om onze service ook duidelijk tastbaar te maken.

Daarnaast is het mogelijk om via ons digitaal samenwerkings-platform Vera te allen tijde de statussen, documenten, communicaties, … binnen de dossiers in ons beheer te raadplegen. Zodoende is onze toegevoegde waarde 100% transparant.

Een hersteller aanvragen
  1. Via mail/telefoon/API/Vera
  2. Binnen de dag neemt een hersteller contact met de klant
  3. Real-time opvolging via track&trace of via Vera
Shutterstock 164852135

Vera: Het platform die de brug bouwt met uw syndici

Herkent u het ook?
Schadedossiers VME zijn vaak inefficiënt, complex en ondoorzichtig
Het opvolgen van opdrachten 'herstel in natura' is niet altijd evident
Ik beschik over onvoldoende sterke argumenten om syndici te kunnen overtuigen om met ons kantoor samen te werken
Hoe zorgt Keypoint voor oplossingen op deze problemen?

Aan de hand van het digitaal samenwerkingsplatform ‘Vera’ kunnen we ervoor zorgen dat u, samen met uw syndicus, een dossier verzekeringstechnisch kan afwerken en waar u mogelijke herstelopdrachten digitaal real-time kan opvolgen

Wat is Vera?
Vera logo

Vera is een volledig gedigitaliseerd en gecentraliseerd samenwerkingsplatform dat u de mogelijkheid geeft om samen met uw syndicus een schadedossier af te handelen op één centraal platform, via API gekoppeld met uw beheerpakket alsook met dat van de syndicus.

Bovendien kan de syndicus het platform ook gebruiken voor dossierbeheer inzake niet-verzekeringsdossiers. (vb. onderhoudswerken)

Door samen met uw syndicus een verzekeringsdossier af te sluiten op ons platform winnen beide partijen 30% aan efficiëntie betreffende het schadebeer.

Een dossier wordt op deze manier ten alle tijde transparant waardoor u real-time een inzicht krijgt in de status van het dossier en wat er al dan niet al is gebeurd betreffende de opvolging ervan.

Syndic samenwerken
Office_04

Tot slot beschikt Vera ook over de functionaliteit om alle vormen van communicatie en documentatie te faciliteren. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat alles wat een bepaald dossier omvat heel gemakkelijk terug te vinden is voor de beheerder(s) van het dossier.

Deze functionaliteit heeft als groot voordeel dat dubbel werk wordt vermeden, wat de efficiëntie alleen maar ten goede zal komen.

Via dezelfde login kan u ook alle opdrachten met betrekking tot herstel in natura opvolgen en raadplegen.

Wenst u meer uitleg of een demo?

Stuur een mailtje naar sales@keypoint.be en we helpen u graag verder!

Syndic samenwerken

Onze partners


Onze tussenpersoon partners zijn enerzijds ondernemingen die gespecialiseerd zijn in de ontwikkeling van beheerpakketten voor de verzekeringsmakelaar.

Keypoint heeft als doel om met alle beheerpakketten in de markt te koppelen en zo alle nodige info automatisch in te lezen voor de gebruikers op ons platform. Op deze manier kunnen we dubbel werk vermijden.

Anderzijds beschikken we over partners die de verzekeringstussenpersoon kunnen helpen met het verhogen van de efficiëntie binnen de kantoorwerking, verzekeraars die er voor zorgen dat we herstellingen in natura kunnen aanbieden en dergelijke meer.