Binnen een Vereniging van Mede-Eigenaars (VME) kunnen verschillende conflicten ontstaan. Het oplossen van persoonlijke of financiële conflicten tussen mede-eigenaars is niet de verantwoordelijkheid van de syndicus, maar ze worden er wel nog heel vaak voor opgebeld. Dit leidt tot frustratie en extra werklast, terwijl een syndicus het doorgaans al druk genoeg heeft.


Vandaag is het de Internationale Dag van het Samenleven in vrede en hoewel een syndicus niet verantwoordelijk is voor conflict tussen mede-eigenaars, zijn er wel stappen die hij of zij kan nemen om spanningen te verminderen en het aantal telefoontjes te reduceren:

  1. Bemiddeling aanmoedigen: Bij conflicten tussen mede-eigenaars kan de syndicus voorstellen om een neutrale bemiddelaar in te schakelen. Dit kan helpen om geschillen op een constructieve manier op te lossen zonder dat het escaleert.
  2. Informeren over regels en reglementen: De syndicus kan ervoor zorgen dat alle mede-eigenaars goed op de hoogte zijn van de regels en reglementen binnen de VME. Dit kan door het verstrekken van een duidelijke gids of handleiding bij nieuwe bewoners en door regelmatige herinneringen te sturen.
  3. Doorverwijzing bij klachten: Hoewel de syndicus niet alle conflicten kan oplossen, kan hij of zij wel een eerste aanspreekpunt zijn voor klachten en deze doorverwijzen naar de juiste instanties of personen. Dit zorgt ervoor dat mede-eigenaars zich gehoord voelen en weten waar ze terecht kunnen met hun problemen.
  4. Vlotte organisatie van algemene vergaderingen: Door de algemene vergaderingen efficiënt en ordelijk te organiseren, kan de syndicus ervoor zorgen dat mede-eigenaars zich betrokken voelen bij het besluitvormingsproces. Dit kan de samenwerking en het begrip onderling bevorderen.
  5. Proactief onderhoud en beheer: Door proactief te zijn in het onderhoud en beheer van de gemeenschappelijke delen van het gebouw, kan de syndicus veel voorkomende problemen en frustraties voorkomen. Dit draagt bij aan een positieve woonervaring voor alle mede-eigenaars.
  6. Transparantie in financiën: Door transparantie te bieden in de financiële administratie en begroting, kunnen wantrouwen en misverstanden over geldzaken worden verminderd. Regelmatige financiële rapporten en uitleg over uitgaven en reserves kunnen hierbij helpen.
  7. Communicatie bevorderen: De syndicus kan zorgen voor duidelijke en regelmatige communicatie met alle mede-eigenaars. Dit kan door middel van nieuwsbrieven, e-mails, of informatievergaderingen. Goede communicatie kan misverstanden voorkomen en een gevoel van gemeenschap versterken.

Conclusie

Door bemiddeling te bevorderen, duidelijk over regels te communiceren, en proactief te zijn in onderhoud en beheer, vermindert de syndicus spanningen en bevordert hij de efficiëntie bij het afhandelen van klachten. Ook het organiseren van gestructureerde vergaderingen en het garanderen van financiële transparantie bouwen vertrouwen op. Zo kunt u als syndicus de harmonie binnen uw VME bevorderen en u weer richten op uw kerntaken als syndicus.

E3794563 f771 4c5f 9629 cf95da581c42
Geschreven door Elena Vermeulen

elena@keypoint.be

Uw taken als syndicus nog efficiënter uitvoeren en verlichten met automatisatie?