Keypoint heeft de doelstelling om te koppelen met alle beheerpakketten in de markt, zowel aan de kant van de syndicus als aan de kant van de verzekeringstussenpersoon. Vandaag, vrijdag 31 juli 2020, mag Keypoint het nieuws bekendmaken dat Syndesk, na Organimmo, nu het tweede beheerpakket is aan de kant van de syndicus dat succesvol de koppeling met Keypoint heeft weten te leggen.


Wie is Keypoint?

Keypoint is de digitale assistent voor alle partijen die een beslissingsbevoegdheid hebben over herstellingen en onderhoud aan gebouwen, het beheer van deze dossiers en de communicatie er omheen. Via een digitaal samenwerkingsplatform worden alle betrokken partijen gekoppeld en wordt dossierbeheer sterk geautomatiseerd en efficiënter. Een dossier wordt zo digitaal, transparant en relevant op het juiste moment én dat voor iedereen. Hiervoor bouwt Keypoint ook tal van koppelingen met beheersoftware uit de respectievelijke doelmarkten. Daarnaast beheert de onderneming ook haar eigen herstelnetwerk over heel België die alle types van opdrachten kan herstellen, zowel binnen als buiten de verzekeringen. Tot slot biedt de onderneming via de Keypoint Community ook gratis ondersteuning aan syndici via haar partners voor het bekomen van EPC attesten, technische audits en dergelijke meer.

Wie is Syndesk?

Syndesk is onderdeel van het overkoepelend Kempisch IT-bedrijf Netropolix dat zich focust op cloudservices, infrastructuur en software. Syndesk vernieuwt reeds meer dan 10 jaar de markt van professioneel syndicusbeheer aan de hand van een sterk pakket voor mede-eigendom met heel wat referentieklanten over heel Vlaanderen. Als syndicus biedt Syndesk u handige functies en gebruiksgemak voor alle taken van A tot Z in uw dagelijks beheer. Waar nuttig zijn taken geautomatiseerd en dient u enkel na te kijken en te bevestigen, ongeacht het feit of het gaat over dagelijkse administratie, boekhoudkundige handelingen, taakbeheer, heldere communicatie tot en met de voorbereiding van uw AV of het opmaken van afrekeningen.

Wat houdt de samenwerking in?

Keypoint en Syndesk hebben een koppeling gebouwd tussen hun respectievelijke platformen dat de syndicus in de mogelijkheid stelt om de informatie (VME’s, mede-eigenaars, …) die nodig is, om op het platform ‘Connect’ een schadedossier af te handelen, op te halen uit het beheerpakket van Syndesk zodat de schadeaangifte voor de syndicus hoofdzakelijk geautomatiseerd wordt. Omgekeerd zullen de statusupdates met betrekking tot de schadedossiers steeds terugvloeien naar Syndesk waar het dossier makkelijk opgevolgd kan worden door de syndicus

Image 2017 12 02 1
Geschreven door Jonathan Goderis

info@keypoint.be