Geen nieuw jaar, zonder goede voornemens! Keypoint wil van 2022 een jaar maken waarin ze meer initiatieven neemt om duurzaam te ondernemen. Om deze doelstelling te verwezelijken heeft de onderneming recentelijk een eerste partnership gesloten met GoForest om samen te werken aan een duurzamer en groener België!


Go Forest 2

Wat zal Keypoint in 2022 doen om duurzamer te ondernemen?

In een eerste initiatief zullen we doorheen het jaar een "Keypoint bos" planten in België om bij te dragen aan de doelstelling om CO2 neutraliteit te bekomen tegen het jaar 2050.

Samen met onze partner GoForest willen we ons steentje bijdragen om onze plattelandsgebieden weerbaar te maken. Enerzijds willen we dit bereiken door boomgaarden aan te planten, anderzijds door de herbebossing van gebieden die aangetast zijn door klimatologische verstoringen.

Waarom kiest Keypoint specifiek voor dit project?

Er zijn vijf grote redenen waarom Keypoint voor dit project heeft gekozen:

  1. Afremmen van de kimaatopwarming
  2. Herstellen van de biodiversiteit in België
  3. Ondersteunen van een duurzame economie
  4. Garanderen van een zekere toekomst voor onze nakomelingen
  5. Zorgen voor meer vruchten en belangrijke grondstoffen voor o.a. medicatie

Hoe vertaalt dit project zich naar de realiteit?

Vanaf 01/01/2022 zal er, per 8 schadegevallen die we via een bepaalde partij herstellen, een boom geplant worden die de naam van het kantoor zal dragen.

Op deze manier koppelen we ons herstelvolume rechtstreeks aan een duurzame impact die we vanuit Keypoint willen creëren doorheen het jaar 2022.

Hoeveel bomen hoopt Keypoint in 2022 te planten?

Keypoint wil 1000 bomen planten doorheen 2022. Het aantal geplante bomen op een bepaald moment zal later dit jaar opgevolgd kunnen worden via onze website.

Jonathan Goderis 3
Geschreven door Jonathan Goderis

info@keypoint.be